Wie zijn wij?

In een team wordt samengewerkt om de juiste zorg te bieden aan iedere individuele patiënt.
Binnen dit samenwerkings-verband bieden wij passende zorg aan voor iedere individuele patiënt.

Kaspar Mees

Huisarts

Conservatoriumlaan 60
5037 DT Tilburg
tel. 013 - 4686868

www.huisartsenconservatoriumlaan.nl
info@huisartsenconservatoriumlaan.nl

Beroepsgroep
www.nvaz.nl

Huisarts

Ik ben naast regulier huisarts ook antroposofisch arts. Beide werkwijzen kan ik afhankelijk van de situatie toepassen. Meer chronische klachten kunnen ook op een andere manier geholpen worden met antroposofische medicatie of met het advies een speciale therapie (zie verder in de folder) te volgen voor een meer bestendig resultaat.

Edith van den Bemd

Euritmie-therapeute

Korvelplein 197/198
5025JX Tilburg
tel. 076 - 5210146

edithvandenbemd@gmail.com

Beroepsgroep
www.euritmietherapie.nl

Euritmie-therapeute

Euritmie is een bewegingstherapie die vormend, opbouwend, ordenend, ontspannend en evenwicht-herstellend kan inwerken op lichamelijke en/ of psychische processen.
Euritmie- therapie heeft als doel genezingsprocessen te bevorderen en te ondersteunen.

Voor wie?

Zowel voor volwassenen (ook voor ouderen) als kinderen.

Therapieduur

Meestal zijn ongeveer 7 sessies van 45 minuten nodig.
Met een aanvullende verzekering wordt de therapie door de meeste zorgverzekeraars vergoed.


Mireille van 't Hoff

Kunstzinnig therapeute

Van Grobbendonckstraat 18
5021 GP Tilburg
tel. 06 - 28652677

Kinderen
www.kindertherapietilburg.nl
info@kindertherapietilburg.nl

Volwassenen
www.kunstzinnigetherapietilburg.nl
info@kunstzinnigetherapietilburg.nl

Beroepsgroep
www.nvktoag.nl


Kunstzinnig therapeute

De therapie

Kunstzinnige therapie is een beeldende, non-verbale therapie. Beeldend omdat de technieken tekenen, schilderen en boetseren worden gebruikt. Non-verbaal omdat het probleem of de ontwikkelingsvragen niet met praten worden aangepakt maar door zelf actief te werken aan kunstzinnige opdrachten.

Het zelf actief doen en beleven bewerkstelligt genezing of verandering en helpt de gezonde kant van de mens te versterken. Ervaring met tekenen, schilderen of boetseren is absoluut geen voorwaarde om de therapie te kunnen volgen. Het gaat erom verbinding aan te kunnen gaan met datgene wat voor je staat.

Voor wie?

Kunstzinnige therapie is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Voor kinderen

Een kind wordt in staat gesteld om zijn emoties in kleur of vorm uit te drukken, deze beter te begrijpen en ermee om te gaan.

Kunstzinnige therapie kan ondersteuning bieden wanneer het kind uit balans is door ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding, ziekte of verhuizing. Ook bij sociaal-emotionele problemen, zoals o.a. bij weinig zelfvertrouwen, faalangst, concentratieproblemen, somberheid, angst, hooggevoeligheid of gepest worden, is kunstzinnige therapie inzetbaar.

Voor volwassenen

Kunstzinnige therapie biedt volwassenen ondersteuning bij ontwikkelingsvragen, lichamelijke of psychische problemen. Kunstzinnige therapie helpt je om vanuit je eigen kracht, je kwaliteiten en valkuilen te ontdekken en je gezonde kant te versterken

De therapie kan ondersteuning bieden bij o.a. vragen over de werk- en leefsituatie, stress, rouwverwerking, burnout, emotionele blokkade, depressiviteit en vermoeidheid.

Adriaan Vervloet

Fysiotherapeut

Korvelplein 197/198,
5025 JX Tilburg
tel.  013 - 4633855       

www.vervloetfysiotherapie.nl
awvervloet@kpnmail.nl

Beroepsgroep
www.nvaf.info

Fysiotherapeut

Ik ben als regulier fysiotherapeut begonnen, heb nascholing gedaan voor sportfysiotherapie en manuele therapie. Ik bleef zoeken naar een andere manier van kijken naar de mens. Toen ik 20 jaar geleden de antroposofische geneeskunde op het spoor kwam, was er geen twijfel dat hier mijn weg lag.

Ik heb me sindsdien toegelegd op de antroposofische fysiotherapie, waarin steeds nieuwe ontwikkelingen gaande zijn.

Met ritmische massage en velerlei (bewustzijns)oefeningen kunnen de eigen genezende krachten gemobiliseerd worden. Blokkades worden bewustgemaakt en kunnen geleidelijk opgeheven worden.

Mij is duidelijk geworden dat het-zich-veilig-voelen tijdens de behandeling van groot belang is. Daarom vraag ik altijd of de patiënt liever door de kleren heen behandeld wordt (desgewenst met nog een handdoek extra), of op de huid. Hoewel ik in het eerste geval geen olie kan gebruiken, is voor velen deze manier van behandelen – zeker in het begin – zeer heilzaam gebleken.

In groepsvorm wordt gymnastiek gegeven, die niet alleen gericht is op het soepel houden van de ledematen, maar ook op het bewust omgaan met het eigen lichaam door meditatie-oefeningen.